Koncept – kopplat till verksamhetens behov, varumärke, ekonomi.

Offentlig miljö

Butik, kontor, restaurang, konferens, hotell, utbildning, bibliotek, kyrka mm.

  • Analys av verksamhetens behov och identitet
  • Idéskisser, 3D visualisering, fysiska modeller…
  • Myndighetskontakter.
  • Projektering, upphandlingsunderlag.