Offentlig/privat miljö

Butik, kontor, restaurang, konferens, hotell, kyrka, privatbostad mm.

  • analys av verksamhet
  • idéskisser, 3D visualisering, fysisk modell,
  • kalkyl, offert
  • myndighetskontakter
  • produktionshandlingar
  • samordning projektering el, vent, konstr, akustik mm.
  • upphandling entreprenörer
  • upphandling, leverans inredning och specialinredning
  • projektledning/samordning